Loxone - Inteligentný dom

Doby, kedy bola automatická domácnosť len výdobytkom bohatšej časti populácie, sú dávno preč. S celosvetovým rozvojom v oblasti domácej automatizácie sa ceny produktov pre inteligentné domy dostali na únosnú hranicu aspoň pre hornú strednú vrstvu. Novej spoločnosti, ktoré vyvinuli vlastné riešenie a rozdelili sa tak od použitia výrobkov pre priemyselnú automatizáciu v domácnostiach, plne nahradili svojimi riešeniami málo flexibilné systémy určené pre priemysel. Tieto spoločnosti sú inovatívne, relatívne flexibilné, ..., ale jedná sa spravidla o uzavreté systémy, ktoré sú založené na zbernicovom riešenie. Áno, zbernicové riešenie je efektívne, ale prečo platiť za proprietárny systém, ktorý Vás zaväzuje na použitie iba komponentov daného výrobcu? Máte na výber len z obmedzeného množstva komponentov...

Dá sa to aj inakšie. Spoločnosť Loxone (rakúsky výrobca produktov pre domácu automatizáciu) vyvinula svoje vlastné riešenie, ktoré tieto nedostatky odbúrava. Vytvorila maximálne otvorené riešenie, ktoré je postavené na digitálnych a analógových vstupoch a výstupoch na každej jednotke. Vďaka architektúre inteligentnej elektroinštalácie je možné použiť klasické prepínače a tlačidlá, čo radikálne zníži cenu celej inštalácie. Týmto spôsobom si inteligentný dom s produktmi spoločnosti Loxone môže dovoliť naozaj každý.

Filozofia spoločnosti Loxone je jasná - otvorenosť, flexibilita, jednoduchosť, cenová dostupnosť a výkon. Všetko čo potrebujete Loxone dáva zadarmo - webový server (ovládanie cez internet), softvér pre programovanie, softvér pre vizualizáciu (iPhone, iPod, iPad, Android, PC, dotykové panely, ...), návody a vzorové dáta.

V jednoduchosti je krása. Inštalácia sa zásadným spôsobom nelíši od klasickej elektroinštalácie a tak zapojenie inteligentnej domácnosti nie je v žiadnom prípade problematické. Jednoduchosť a logika separátneho zapájania komponentov pomáha k ľahšej orientácii v elektroinštalácii a nemôže sa stať, že sa na niečo zabudne. Samotné programovanie je už čerešnička na torte a zvládne ho bežný užívateľ internetu. Ako bonus Vám konfiguračný softvér sám vygeneruje vizualizáciu pre všetky zariadenia.

 

Vyskúšajte si Loxone naživo!

Vyzkúšajte Loxone webové rozhranie z Vašeho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome nebo Opera) a skúste sa pripojiť k našemu testovaciemu Miniserveru.

Údaje pre prihlasenie k testovaciemu Miniserveru

URL: http://testminiserver.loxone.com:7779/
Uživateľ: web
Heslo: web